برآورد هزینه تمام شده ساختمان

توسط0
527
برآورد هزینه تمام شده ساختمان

یکی از فاکتورهای اصلی ساختمان­سازی که در تعیین قیمت بسیار مهم است، قیمت تمام شده ساخت است که تابعی از هزینه مواد اولیه و هزینه­ های دستمزد نیروی انسانی است. اگرچه تنوع در جنس متریالی که در سازه بکار می­رود، برآورد قیمت فیکس برای ساخت یک واحد را تغییر می­دهد اما در نهایت در یک بازه قیمتی قابل تعیین است. در اینجا سعی بر آن بوده که برآورد قیمت با درنظرگرفتن نرخ عرف مصالح انجام شود.

 

هزینه هر متر مربع سقف و ستون بتنی و فلزی:

نکته قابل توجه در محاسبات اسکلت ساختمان اینکه هزینه پی ساختمان خود یک سقف محسوب می­شود. به عنوان نمونه هزینه ساخت یک طبقه ساختمان صد متری، دویست متر محاسبه و بعد از آن به ازای هر طبقه صد متر بر هزینه ساختمان افزوده می­شود.

  •  هزینه ساخت هر مترمربع اسکلت بتنی در تهران بطور میانگین ۱ میلیون و هشتصد هزار تومان تا ۲ میلیون و دویست هزار تومان متغیر است.
  •  هزینه ساخت هر مترمربع اسکلت فلزی در تهران بطور میانگین از ۲ میلیون تومان تا ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان متغیر است.

هزینه ­های هر متر مربع سفت­کاری:

هزینه هر متر سفت­کاری شامل (اسکلت، دیوارکشی و گچ­خاک) از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر است.

هزینه­ های هر متر مربع نازک­ کاری ساختمان :

هر مترمربع نازک­کاری ساختمان شامل ایزوگام، کاشی، سرامیک، گچ رویه، نما، کاغذ دیواری، پارکت و چندین مورد مشابه دیگر می­شود. این هزینه­ ها با توجه به سطح کار و نوع متریال بکار رفته و کیفیت اجرای آن، بسیار متغیر است.

  •  با توجه به توضیحات فوق، حداقل هزینه هر متر مربع نازک­ کاری ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

هزینه ­های دستمزد هر متر مربع ساختمان :

متوسط هزینه اجرای ساخت هر متر مربع ساختمان از پی تا سقف اعم از فضای مفید و غیر مفید حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

هزینه مصالح برای هر متر مربع ساختمان :

  •  هزینه­ تامین مصالح برای هر متر مربع ساختمان بین ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.

 

هزینه ساختمان با احتساب دستمزد و مصالح :

  •  هزینه ساخت ساختمان با احتساب دستمزد و مصالح بین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان برآورد می شود.
54321
(2 راي. ميانگين 5 از 5)